Ejerlejlighedslov

DEN 1. JULI 2020 TRÆDER DEN NYE EJERLEJLIGHEDSLOV I KRAFT - DET KAN HAVE BETYDNING FOR DIG SOM INVESTOR ELLER DIG, SOM EJER EN EJERLEJLIGEHD

Den nye ejerlejlighedslov og forventelige opdatering af normalvedtægten inden udgangen af 2020 giver ejerforeninger og ejerlejlighedsejere mere klare og præcise regler at arbejde ud fra.

 

SÆRVEDTÆGTER – EGNE REGLER

Hvis I har besluttet, at der skal gælde særlige regler/vedtægter for jeres ejerforening, skal I sørge for, at disse særlige regler bliver tinglyst på ejerlejlighederne, idet de særlige regler ellers kan risikere at blive afvist af nye ejere eller kreditorer og derefter bortfalde for hele ejerforeningen. I skal være opmærksomme på, at de forhold, som I ikke har taget stilling til i særvedtægten, er omfattet af Normalvedtægten og, at de bestemmelser i Normalvedtægten, som er optaget i Ejerlejlighedsloven, ikke kan ændres i en særvedtægt.

 

EJERFORENINGEN FÅR MULIGHED FOR MERE ADGANG TIL EJERLEJLIGHEDERNE

Med de nye bestemmelser i Ejerlejlighedsloven har ejerforeningen mulighed for at varsle adgang til en ejerlejlighed, hvis der f.eks. skal gennemføres eftersyn, reparationer m.v. Som hidtil har ejerforeningen naturligvis stadig muligheden for adgang uden varsel i de tilfælde, hvor der er sket skade og udbedring ikke kan vente.

 

NY GENERALKLAUSUL

Der er i den nye normalvedtægt en generalklausul, som betyder, at der ikke på generalforsamlingen må træffes beslutninger, som giver nogle ejere en fordel på andre ejeres bekostning, ligesom der heller ikke må træffes beslutninger, som er til ulempe for en eller flere ejere.

 

EJERFORENINGEN KAN GIVE BØDER OP TIL KR. 20.000

Ejerforeningen får mulighed for at pålægge en ejer at betale en bod på op til kr. 10.000, hvis ejeren gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse over for ejerforeningen eller andre ejere i foreningen.

Der kan f.eks. være tale om ulovlig udlejning eller støjende/truende adfærd, vold m.v.

Hvis ejeren ikke ændrer adfærd og fortsætter den grove forsømmelse af sine pligter, kan ejerforeningen på generalforsamlingen pålægge ejeren en forhøjet bod på op til kr. 20.000

 

EJERFORENINGEN KAN EKSKLUDERE EN EJER OG SÆTTE EJERLEJLIGHEDEN PÅ TVANGSAUKTION

Ejerforeningen kan ekskludere en ejer med den virkning, at ejeren skal sælge sin ejerlejlighed. Denne mulighed har ejerforeningen, hvis en ejer gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse med f.eks. ulovlig udlejning, støjende/truende adfærd, vold m.v.  Ejerforeningen kan også give påbud om eksklusion og salg, hvis en ejer gentager grov misligholdelse trods påkrav fra ejerforeningen om at ophøre.

Hvis en ejer ikke frivilligt sælger sin ejerlejlighed efter eksklusion, kan ejerforeningen via domstolene få afsagt en retsgyldig dom om eksklusion af ejeren fra ejerforeningen, og ejerforeningen kan derefter sælge ejerlejligheden på tvangsauktion.

 

 

DEN NYE EJERLEJLIGHEDSLOV GIVER EJERFORENINGER OG INVESTORER NYE MULIGEHDER FOR UDVIKLING AF EJENDOMME MED OPDELING I EJERLEJLIGEHDER:

  • Mulighed for opdeling af bygninger med højst 2 beboelseslejligheder.
  • Ophævelse af størrelseskravet på 85 m2 for nyetablerede lejligheder ved opdeling af blandede beboelses- og erhvervsejendomme
  • Der indføres en generel adgang til at opdele en ejendom ved at udlægge en hel bygning på ejendommen, som ikke kan opdeles, som én ejerlejlighed med flere beboelseslejligheder og derudover opdele de øvrige bygninger i separate ejerlejligheder.
  • Der indføres en generel adgang til at opdele ældre udlejningsejendomme med beboelses- og erhvervslejemål ved at udlægge alle beboelseslejlighederne som én ejerlejlighed (som ikke kan videreopdeles) og erhvervsenheden som en anden ejerlejlighed.

 

Vil du vide mere så kontakt os via ovenstående kontaktformular eller ring 78 79 90 80

 

 

Link til vedtaget lov om ejerlejligheder