Moms på fast ejendom - et styresignal

Skattestyrelsen har nu offentliggjort nyt styresignal om praksisændring ved vurdering af moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning.

 

Det er derfor vigtigt inden december 2020 at overveje, om der er betalt fejlagtig moms, som kan tilbagesøges.

 

Skattestyrelsens praksisændring betyder, at levering af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er opført en bygning, som udgangspunkt vil være momsfritaget – uanset om bygningen erhverves med henblik på nedrivning.

 

Skattestyrelsen præciserer, at der vil blive lagt vægt på, om en bygning er fuldt funktionsdygtig på leveringstidspunktet. Og der må ikke være tale om en ny bygning.

 

Er der betalt moms i forbindelse med en overdragelse, fordi det var hensigten fra købers side, at bygningen skulle rives ned, kan der anmodes om en genoptagelse med tilbagesøgning af momstilsvaret.

 

Det er som udgangspunkt sælger, som kan søge momstilsvaret tilbagebetalt, men i nogle tilfælde kan en køber også indtræde som anmoder om genoptagelse. En forudsætning for, at en køber kan rejse krav direkte mos SKAT er, at det ikke fremgår af de indgåede aftaler mellem sælger og køber, at køber kan rette krav mod sælger, såfremt det efterfølgende viser sig, at der med urette er opkrævet afgift. I disse situation kan alene sælger rette kravet mod SKAT.

 

Det bør selvfølgelig overvejes, om det er fordelagtigt at søge momsen tilbagebetalt, idet der vil blive fradraget en eventuel besparelse i form af købsmoms og moms af reguleringsforpligtelser.

 

Der kan anmodes om genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der var påbegyndt, men ikke udløbet pr. 09. december 2012. Dog kræves det, at anmodningen om genoptagelse sendes til Skattestyrelsen senest d. 10. december 2020.

 

Vil du vide mere så kontakt os via ovenstående kontaktformular eller ring 78 79 90 80

 

Link til nyt styresignal