Priser bolig og privat

Rådgivning og tinglysning i forbindelse med ejendomshandler

Køb af bolig med købsaftale via ejendomsmægler 7.500,00 inkl. moms
Projektkøb med købsaftale 8.950,00 inkl. moms
Testamente i forbindelse med køb af bolig 3.400,00 inkl. moms
Samejeoverenskomst i forbindelse med køb af bolig 1.950,00 inkl. moms
Køb af grund med købsaftale via ejendomsmægler 5.900,00 inkl. moms
Salg af bolig/grund med købsaftale via ejendomsmægler 6.900,00 inkl. moms
Overdragelse af bolig uden indgået købsaftale 11.000,00 inkl. moms
Indhentelse af tilstandsrapport, el-tjek, forsikringstilbud m.v. 2.000,00 inkl. moms
Overdragelse af sommerhus til børn 11.000,00 inkl. moms
Overdragelse af ejendom ved samlivsophævelse/skilsmisse 6.000,00 inkl. moms


RÅDGIVNING OG UDARBEJDELSE AF DOKUMENTER IØVRIGT

Gennemgang af entreprisekontrakter i h.t. medgået tid, anslået 7.800,00 inkl. moms
Testamente standard 3.900,00 inkl. moms
Testamente udvidet efter medgået tid
Ægtepagt standard 3.600,00 inkl. moms
Ægtepagt udvidet efter medgået tid
Samejeoverenskomst vedr. fælles ejendom 2.450,00 inkl. moms
Gældsbrev 1.000,00 inkl. moms


TINGLYSNING

Skifteretsattest for efterlevende ægtefælle 1.875,00 inkl. moms
Skifteretsattest i forbindelse med arveudlæg 3.000,00 inkl. moms
Transport af ejerpantebreve for ejerforeninger 2.500,00 inkl. moms
Etablering af pant i h.t. medgået tid, anslået 3.795,00 inkl. moms
Tinglysning af auktionsskøde 5.625,00 inkl. moms

Øvrige ekspeditioner prisfastsættes efter nøje vurdering af tidsforbrug


FREMTIDSFULDMAGTER

For 2 personer i alt
Udarbejdelse samt indlæggelse af fremtidsfuldmagt (uden møde) 2.500,00 inkl.  moms
Udarbejdelse samt indlæggelse (med møde med advokat) 3.600,00 inkl. moms
For 1 person
Udarbejdelse samt indlæggelse af fremtidsfuldmagt (uden møde) 1.250,00 inkl. moms
Udarbejdelse samt indlæggelse (med møde med advokat) 2.350,00 inkl. moms

 

Til beregning af pris efter medgået tid anvendes satserne: 2.500 kr. inkl. moms for advokatarbejde og 937,50 kr. inkl moms for sekretærarbejde.

Ved salærfastsættelse anvendes følgende kriterier:

  • Arbejdets omfang og det dermed forbundne tidsforbrug under hensyn til, hvorvidt dette efter klientens foranledning eller sagens karakter har fundet sted uden for normal arbejdstid.
    (Normal arbejdstid er man.-tors. 8.00-16.00 og fre. 8.00-15.00)
  • Sagens betydning for klienten,
  • Værdien af KDA's ydelser,
  • Det ansvar, der er forbundet med KDA's udførelse af opgaven,
  • Sagens kompleksitet,
  • Graden af anvendt specialistviden og
  • Det opnåede resultat.