Andelsbolig

Få mere ud af andelsboligforeningen

Værdiskabende og kompetent rådgivning til andelsboligforeninger

Andelsboligforeningens fundament er de seks søjler som Kaiser Domino yder rådgivning indenfor. Se de seks søjler nedenfor

Arbejdsgruppen om ansvarlig drift af andelsboligforeninger under erhvervsministeriet har i maj 2017 udarbejder en række anbefalinger til hvilke regler der i fremtiden bør gælder for andelsboligforeninger

Du kan finde Kaiser Dominos egen forkortelse af de 13 anbefalinger klik her

Du kan også finde hele arbejdsgruppens afrapportering klik her

De 6 søjler

 • Andelsboligforeningens dokumenter
 • Andelsboligforeningens drift
 • Møder i andelsboligforeningen
 • Andelsboligforeningens økonomi
 • Overdragelse af andelsbeviser
 • Pant og udlæg

Rådgivning

 • Gennemgang af foreningens økonomi
 • Korrekt fastsættelse af købesum – både som sælger og køber
 • Korrekt fordeling af købesum mellem andelsbevis og individuelle forbedringer og løsøre
 • Sikring af købesummen
 • Håndtering af eventuelle fejl og mangler
 • Korrekt notering af dit andelsbevis

Oplev tryghed ved dit køb/salg af andelsbolig

Køb og salg af andelsboliger er ikke “a piece of cake”. Der er rigtig mange faldgruber, som du skal være opmærksom på, så du får det bedste udbytte af dit køb eller salg.

Som uddannede advokater og valuar med speciale i andelsboligret kan vi hjælpe dig igennem den komplicerede proces, så du undgår økonomiske og opslidende følgevirkninger af overdragelsen.

Køb af andelsbolig
Salg af andelsbolig