Inddrivelse og Inkasso – gjort enkelt

Her får du hjælp til alle former for inkasso

 • Har du udstedt en faktura, og vil kunden ikke betale?
  Så hjælper vi dig med One-Stop-Inkasso, som du kan se mere om her: Fakturainkasso

 • Er du udlejer og betaler din lejer ikke huslejen (eller andre ydelser i forbindelse med jeres lejeaftale)?
  Så hjælper vi dig med at få dit krav inddrevet. Det gælder både private udlejere af enkelte ejendomme, udlejere med større ejendomsporteføljer, almene boligforeninger og
  Se mere her: Huslejeinkasso

 • Står du med et krav med sikkerhed i fast ejendom - enten via realkreditpantebrev, ejerpantebrev, udlæg eller som fortrinsberettiget krav?
  Så har vi ekspertisen i vores inddrivelsesafdeling. Vi har mange års erfaring i tvangsauktionssager - både som rekvirent, panthaver og køberrepræsentant. Se mere her: Tvangsauktion

I alle tilfælde starter vi med at se på din situation og handlemuligheder i den enkelte sag. Det gælder ved tvangsauktion, konkurs, omstødelse, huslejeinkasso, udsættelse, rekonstruktion, fakturakrav og ubetalte regninger.

Du får sparring og vejledning omkring de forhold i din forretning, der vedrører de sager, vi modtager til inddrivelse. Det kan fx være gode råd til virksomhedens handelsvilkår, rykkerprocedure eller fakturaudformning.

Hvad er inkasso?

Det er simpelt sagt gældsinddrivelse. Har du eller din virksomhed dårligt betalende kunder, der skylder penge, kan du overlade sagen til inkasso. Ved inkasso overlades gældsinddrivelsen til en inkassoafdeling, en advokat eller til et eksternt inkassobureau, så du ikke længere står alene med opgaven.

Ved inkassosager ser vi sjældent, at det er muligt at bruge en skabelonløsning. Derfor begynder vi altid med at tage et grundigt kig på din situation, så vi fra start har et godt overblik. Det er din aftale og din sag, der skal vurderes, så den er tilpasset din forretning.

Hvordan kan du blive rådgivet om inkassoinddrivelse?

Har du brug for en advokat til inkassosager, kan vi være din nye samarbejdspartner. Vi tilbyder hjælp til alle former for inkasso, hvad end det drejer sig om sager med:

 • Tvangsauktion
 • Huslejeinkasso og udsættelse
 • Konkurs
 • Eller andre simplere former for inkassosager vedrørende fakturakrav og ubetalte regninger

Vores sigte er at gøre kommunikationen mellem alle parter i inkassosager så kvalificeret som muligt, så parterne er indforståede med processen og vores årsag til kontakt. Vi hjælper til i hele processen og sørger for at følge gældsinddrivelsen til dørs. Derfor kalder vi vores service for one-stop-inkasso.

Med one-stop-inkasso tilbyder vi dig sparring og vejledning omkring tiltag i din virksomhed, der kan gøre inkasso og gældsinddrivelse mere effektivt, overskuelig og forståeligt. Vi hjælper med at sætte rykker-systemerne op, så alle procedurer kører korrekt og på automatisk vis, hvis ønsket. Vi giver gode råd til din virksomheds handelsvilkår og tager gerne et kig på fakturaudformningen også.

Inkasso – hvad gør jeg?

Rykkere kommer altid før inkasso. Men vidste du, at du faktisk kun skal rykke en gang? Rykkere skal gøre opmærksom på den manglende betaling, og at der løber flere omkostninger på, hvis ikke der bliver betalt. Så snart du står med en manglende betaling med overskredet betalingsfrist, kan vi hjælpe dig videre i sagen. Vi tager kontakt til debitor og giver et inkassovarsel med en ny betalingsfrist for det skyldige beløb. Overskrides den nye frist også, overgår sagen til inkasso. Hvis der efter gentagne rykkere og inkassovarsler stadig ikke betales, kan sagen sendes til retten. Uanset hvad står vi klar til at følge gældsinddrivelsen hele vejen. Du skal ikke skifte fra inkassofirma til advokat, når sagen overgår til retten – det klarer vi.

Inkassoindsigelse

En indsigelse er debitors måde at erklære sig uenig i inkassosagen på. Det kan være, der har været uenighed om den leverede vare, beløbets størrelse eller noget helt tredje. Hvis indsigelsen er reel, kan sagen ikke sendes videre til inkasso på traditionel vis.

Modtager du en inkassoindsigelse i forbindelse med sager om gældsinddrivelse, hjælper vi dig med at tyde indsigelsen samt med at fremskaffe dokumentation på, at din sag om gældsinddrivelse bør tages videre. Vi kan hjælpe med svar til debitor og vurdering af om, du har en god sag at gå videre med, eller vi kan hjælpe med at forhandle et forlig hjem mellem dig og debitor.

 

Alle vores inddrivelsesservices hos Kaiser Domino er One-Stop 

Det betyder, at vi er med dig igennem hele sagen - og du skal ikke skifte leverandør midt i sagen.

Brug for sparring omkring inddrivelse?
Ring på T. 78 79 90 80 og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.

Book et uforpligtende møde her