Tvangsauktioner

Inddrivelse af krav med sikkerhed i fast ejendom

Du kan få hjælp til alle forhold der vedrører inddrivelse af dit krav med sikkerhed i fast ejendom, uanset om det er via et realkredit pant, et udlæg eller et fortrinsberettiget krav, fx. ejendomsskat.

Vi klarer sagen for dig fra a-z. Vi kan hjælpe med foretagelse af skridt til gennemførsel af en tvangsauktion, der skal sikre dig tilbagebetaling af dit udestående.

Som rekvirent:

 • Vi bistår med inkasso og rykkere til boligejeren
 • Vi sender sagen i fogedretten og foretager udpantningsudlæg
 • Vi administrere og udarbejder panthaverregnskaber hvor det er nødvendigt
 • Vi udarbejder og står for begæring af tvangsauktionen
 • Vi deltager i vejledningsmøder og forberedende fogedmøder
 • Vi foretager besigtigelse og udarbejder salgsopstilling
 • Vi tager drøftelser med øvrige panthavere, og potentielle købere
 • Vi deltager i selve tvangsauktionen og byder for rekvirenten
 • Vi tager 2. auktionen
 • Vi står for afslutning af processen med opkrævning af betaling med videre

Med andre ord, vi hjælper i hele processen og hele processen er dækket af rekvirentsalæret, som betales af køberen som en del af størstebeløbet, når rekvirenten får andel i budsummen.

 

Som tvangsauktionskøber:

 • Vi gennemgår og rådgiver om køb af ejendom på tvangsauktioner
 • Vi deltager i besigtigelse
 • Vi bistår ved eventuelle forhandlinger med rettighedshavere, rekvirent med mere
 • Vi hjælper med drøftelerne med finansieringspartner om finansiering af købet
 • Vi bistår med tilrettelæggelse af bud på auktionen
 • Vi deltager og byder sammen med Køber
 • Vi kan bistå med at stille den lille sikkerhed
 • Vi kan hjælpe med gennemførsel af købet, såfrem køber bliver højestbydende
 • Vi bistår med indhentelse af samtykkeerklæringer og sikring af sikkerhedstillelse via Købers finansieringspartner
 • Vi hjælper med tinglysning af adkomsten

Igen bistår vi gennem hele processen og vi har erfaring og fagkundskab, så du kan føle dig tryg og sikker, selvom du køber på tvangsauktion

Som rettighedshaver:

 • vi bistår med opgørelse af krav overfor rekvirenten
 • vi møder på tvangsauktionen
 • vi kan om muligt begære 2. auktion

også her bistår vi med at deltagelse i en tvangsauktion kan ske på oplyste og trygge vilkår for dig - som kunde hos os.

  

  

  

Som RKI Inkassopartner har vi mulighed for at tjekke og registrere dårlige betalere I RKI, således at vi er med til at sikre, debitorer ikke sætter sig i yderligere gæld, de ikke kan honorere.