Tvangsauktioner

Få specialistrådgivning på gennemførelse og køb på tvangsauktion

Er du udfordret på inddrivelse af krav med sikkerhed i fast ejendom?

Hos Kaiser Domino hjælper vi dig med alle forhold, der skal sikre dig tilbagebetaling af dit udestående - uanset om det er via et realkreditpant, udlæg eller et fortrinsberettiget krav fx ejendomsskat.

Vi klarer sagen for dig fra A-Z og klæder dig på før, under og efter en tvangsauktion til at tage stilling til rettens spørgsmål om alt i forhold til eventuelle lejere, godkendelser til boligen, servitutters indhold mv.

Som rekvirent: Det gør vi for dig

 • Vi bistår med inkasso og rykkere til boligejeren.
 • Vi sender sagen i fogedretten og foretager udpantningsudlæg.
 • Vi administrerer og udarbejder panthaverregnskaber, hvor det er nødvendigt.
 • Vi udarbejder og står for begæring af tvangsauktion.
 • Vi deltager i vejledningsmøder og forberedende fogedmøder.
 • Vi foretager besigtigelse og udarbejder salgsopstilling.
 • Vi tager drøftelser med øvrige panthavere og potentielle købere.
 • Vi deltager i selve tvangsauktionen og byder for rekvirenten.
 • Vi tager 2. auktionen
 • Vi står for afslutning af processen med opkrævning af betaling mv.

Det vil sige: Vi hjælper i hele processen, og processen er dækket af rekvirentsalæret, som betales af køber som en del af største beløbet, når rekvirenten får andel i budsummen.

Den sikreste måde at købe på tvangsauktion

Når du køber på tvangsauktion, er løbet kørt, uanset hvad du sidenhen bliver overrasket af i ejendommen. Derfor er det vigtigt, at du ved så meget som muligt om den, inden du lægger dit bud i fogedretten.

Hos Kaiser Domino bistår vi dig gennem hele processen, så du kan føle dig tryg og sikker, selvom du køber på tvangsauktion.

Som tvangsauktionskøber: Det gør vi for dig

 • Vi gennemgår og rådgiver om køb af ejendom på tvangsauktioner.
 • Vi deltager i besigtigelse.
 • Vi bistår ved eventuelle forhandlinger med rettighedshavere, rekvirent mm.
 • Vi hjælper med drøftelser med finansieringspartner om finansiering af købet.
 • Vi bistår med tilrettelæggelse af bud på auktionen.
 • Vi deltager og byder sammen med køber.
 • Vi kan bistå med at stille den lille sikkerhed.
 • Vi kan hjælpe med gennemførsel af købet, hvis køber bliver højestbydende.
 • Vi bistår med indhentelse af samtykkeerklæringer og sikring af sikkerhedsstillelse via købers finansieringspartner.
 • Vi hjælper med tinglysning af adkomsten.

Som rettighedshaver: Det gør vi for dig

 • Vi bistår med opgørelse af krav overfor rekvirenten.
 • Vi møder på tvangsauktionen.
 • Vi kan om muligt begære 2. auktion.

Også her hjælper vi dig med at sikre, at deltagelse i en tvangsauktion kan ske på oplyste og trygge vilkår for dig.

Brug for sparring omkring tvangsauktion?
Ring på T. 78 79 90 80 og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.

Book et uforpligtende møde her