Priser erhverv

Stiftelse ApS

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Registrering Erhvervsstyrelsen incl. ejerforhold, momsregistrering samt evt. arbejdsgiverforhold
 • Ejerbog
 • Firmaprotokol
 • Fyldestgørende oplysninger, så det giver dig overblik over stiftelsen af selskabet

Pris:

3.000,00 + moms  (3.750,00)

(gebyr kr. 670,00)

Hastesag:

+ 1.400,00 + moms

+ direktørkontrakt: 1.000,00 + moms

Hvis der er bestyrelse:

+ Forretningsorden for bestyrelsen; 1.000,00  + moms

Stiftelse af Holdingselskab

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Registrering Erhvervsstyrelsen incl. ejerforhold
 • Ejerbog
 • Firmaprotokol
 • Fyldestgørende oplysninger, så det giver dig overblik over stiftelsen af selskabet

Pris

3.000,00 + moms (3.750,00)

(gebyr til Erhvervsstyrelsen kr. 670,00)

Hastesag:

+ 1.400,00 + moms

Hvis der er bestyrelse:

+ Forretningsorden for bestyrelsen:. 1.000,00 + moms

Stiftelse Holdingselskab og efterfølgende ApS (kontant)

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Registrering Erhvervsstyrelsen incl. ejerforhold
 • Momsregistrering samt evt. arbejdsgiverforhold vedr. ApS’et
 • Ejerbog
 • Firmaprotokol
 • Fyldestgørende oplysninger, så det giver dig overblik over stiftelsen af selskabet

Pris

5.000,00 + moms (6.250,00)

(gebyr til Erhvervsstyrelsen kr. 670,00)

Hastesag:

+ 1.400,00 + moms

+ direktørkontrakt: 1.000,00 + moms

Hvis der er bestyrelse i ApS’et:

+ Forretningsorden for bestyrelsen:. 1.000,00 + moms

Stiftelse A/S

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Registrering Erhvervsstyrelsen incl. ejerforhold, momsregistrering samt evt. arbejdsgiverforhold
 • Ejerbog
 • Firmaprotokol
 • Fyldestgørende oplysninger, så det giver dig overblik over stiftelsen af selskabet

Pris

4.100,00 + moms (5.125,00)

(gebyr kr. 670,00)

Hastesag:

+ 1.400,00 + moms

+ direktørkontrakt: 1.000,00  + moms

Hvis der er bestyrelse:

+ Forretningsorden for bestyrelsen:. 1.000,00 + moms

Selskabsretlige forhold:

Registrering ejerforhold

Ved særskilt registrering af ejerforhold (uden stiftelse) kr. 600,00 + moms pr. selskab (omfatter registrering i Erhvervsstyrelsen og ajourføring ejerbog)

Gælder samme ved stiftelse af selskab med apportindskud – registrering af nye ejerforhold i det indskydende selskab.

 

Ejeraftale 
(anpartsoverenskomst – aktionæroverenskomst – justerede vedtægter)

Ca. kr. 10.000,00 + moms

 

Skattefri aktieombytning eller napartsombytning
(driftsselskab ”byttes ind” under et nyt holdningsselskab)

Ca. kr. 6.500,00 – 9.500,00 + moms

 

Skattefri tilførsel af aktiver og passiver 
(et eksisterende selskab, hvor forskellige afdelinger placeres i hvert sit nye datterselskab)

Kr. 8.000,00 – 11.000,00 + moms

 

Skattefri spaltning 
(et selskab opdeles i flere selskaber)

Kr. 15.000,00 – 25.000,00 + moms

 

Virksomhedsomdannelse (fra ApS-A/S m.v.) – eller fra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S

Kr. 3.500,00 – 7.500,00 + moms

Hastesager: + 1.400,00 + moms

 

Virksomhedsomdannelse Fra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S inkl. holdingselskab

Kr. 6.500,00 – 12.500,00 + moms

 

Indskud af eksisterende ”aktiver” fremfor ”kontanter” Apportindskud 
(ejede effekter indskydes i stedet for kontanter)

Kr. 3.500,00 – 5.000,00 + moms

 

Forretningsorden for bestyrelsen

Kr. 1.000,00 + moms

 

Kapitaludvidelse ApS

Fra kr. 5.000,00 + moms

 

Kapitaludvidelse A/S

Fra kr. 7.500,00 + moms

 

Salg- og leveringsbetingelser

Efter medgået tid.

 

Varemærkeregistering

For 1 registrering: kr. 2.200,00 + moms

For 2 registreringer samtidigt (ordmærke og figurmærke) kr. 3.500,00 + moms

Gebyr pr. registrering kr. 2.350,00 (incl. 3 klasser, herudover kr. 600,00 pr. klasse)

 

Erhvervsrådgivning

Pr. time: Kr. 2.000,00 + moms for advokatarbejde og 750,00 + moms for sekretærarbejde.

Ved salærfastsættelse anvendes følgende kriterier:

 • Arbejdets omfang og det dermed forbundne tidsforbrug under hensyn til, hvorvidt dette efter klientens foranledning eller sagens karakter har fundet sted uden for normal arbejdstid.
  (Normal arbejdstid er man.-tors. 8.00-16.00 og fre. 8.00-15.00)
 • Sagens betydning for klienten,
 • Værdien af KDA's ydelser,
 • Det ansvar, der er forbundet med KDA's udførelse af opgaven,
 • Sagens kompleksitet,
 • Graden af anvendt specialistviden og
 • Det opnåede resultat.

 

Businessbarometer

En juridisk tilstandsrapport/årsrapport.

Baseret på interview og modtager efterfølgende et visuel barometer.

Anbefales som en årlig gennemgang.

1:

Appetitvækker ( KDA vælger 1-2 emner ud), interview (møde hos kunden 1 – 1½ time) – GRATIS

2:

Pakke 1:

Få en prøvegennemgang via interwiev (1-2 emner) – koster dig alene din tid ca. 1 – 1½ time.

Pakke 2:

Få hele pakken - kr. 7.500,00 + moms
(kommer med oplæg til, hvad der evt. skal tages hånd om)

Pakke 3:

Hele pakken baseret på interview og efterfølgende dokumentgennemgang samt fuldstændig uvildig tjek af virksomheden
(Overblik over, hvad der er styr på og hvad, der bør tages hånd om – og KDA drager omsorg for håndteringen heraf)

Afregnes efter medgået tid

 

ADVOKATFORESPØRGSEL FRA REVISOR

Advokatforespørgsel fra revisor.

312,50 inkl. moms