Tvister - Retssager, Voldgiftssager, Fogedsager og Mediationssager

Har du en sag, du ikke kan løse? Er du blevet stævnet? Er du låst fast?

Så kan du hos Kaiser Domino får hjælp til at løse tvisten på bedst muligt måde for dig og vi har erfarne forhandlere, der uanset hvilken type retsagen lander i, kan bidrage til at sagen gennemføres eller forliges.

 

 

Retssager ved Domstolene

Voldgiftssager

Fogedretssager

Retsmægling og Mediation