Gør dig selv en tjeneste – få en gratis og uforpligtende prøve på vores BusinessBarometer, hvor vi måler trykket på din virksomhed

Kaiser Domino BusinessBarometer:

 • Optimerer den daglige drift
 • Salgsmodner virksomheden, så den er klar til et eventuelt uventet købstilbud og dermed gennemgang af virksomheden fra A-Z
 • Sikrer imod fremtidige ubehageligheder
 • Sikrer virksomheden i tilfælde af vitale medarbejders dødsfald eller kritisk sygdom
Businessbarometer

Vil du høre mere og eventuelt aftale et uforpligtende besøg der handler om din virksomhed og jeres behov og som kan skabe værdi og ro i hverdagen, er du meget velkommen til at kontakte os på 78 79 90 80 ellermail@kaiserdomino.dk

Du får mulighed for juridisk bistand/gennemgang vedrørende nedenstående emner – du vælger selv, om der er punkter, der skal uddybes mere end andre

Inddrivelse af udestående fordringer – INKASSOSERVICE, herunder

 • Regler til aftaler, fakturering, rykkerprocedure og oversendelsesprocedure

Ansvar og forsikringer, herunder:

 • I forhold til kunder, direktion, bestyrelse, medarbejdere, 3. mand
 • Genstands- og omsætningsforsikring samt retshjælp- og personforsikring
 • Risikostyring og vurdering i forhold til produkter samt procedurer og standarder for skadeserkendelse- og forsikringsanmeldelse

Finansiering og sikkerheder, herunder:

 • Kassekreditaftaler, sikkerhedsstillelser og ejendomsret samt pantsætning og kreditomkostninger
 • Garantistillelser med leverandører, agenter, forhandlere m.v.

Gennemgang og analyse af ledelses- og ejerforhold, herunder:

 • Forretningsplan, vedtægter og ejeraftaler
 • Organisation og vedligeholdelse heraf
 • Godkendelser, autorisationer m.v.
 • Rettigheder og sikring af goodwill
 • Bestyrelsens sammensætning
 • Intern/ekstern bestyrelse
 • Sammenhæng med strategi
 • Udskiftning af bestyrelse
 • Bestyrelsens forretningsorden
 • Registreringer af rettigheder og ejendomsrettigheder, navne og varemærker
 • Registrering af ejerforhold på løsøre, fast ejendom, leje- og brugsrettigheder

Gennemgang af ansættelsesretlige forhold – medarbejderforhold, herunder:

 • Timelønnede, funktionærer, forskere, mellemledere og direktion
 • Lønaftaler, lønforhold, bonusordninger
 • Konkurrenceklausuler, kundeklausuler
 • Udenlandske medarbejdere
 • Personalepolitikker
 • Anvendelse af IT, telefon, facebook m.v.
 • Sygefravær
 • Arbejdsmiljø – APV – sikkerhedsorganisation
 • Virksomhedshåndbog

Gennemgang af egne og eksterne kontrakter, salgs- og leveringsbetingelser, herunder:

 • Ordrebekræftelser
 • Salgskontrakter
 • Standardiserede salgs- og leveringsbetingelser
 • Kontrakter med underleverandører
  • Aftaler med transportører
  • Leasingkontrakter
  • Lejekontrakter