Ejerregister og ejerbog

Folketinget har vedtaget en ændring i Selskabsloven, således at alle danske aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber og iværksætterselskaber senest den 15. juni 2015 som noget nyt skal registrere eksisterende ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister for selskaber.

Selskaber, der er stiftet den 14. december 2014 eller tidligere får ½ år til at foretage registreringen af deres nuværende ejerforhold sådan som de ser ud pr. 14. december 2014. Ændringer i ejerforhold i disse selskaber, der sker den 15. december 2014 eller senere, skal registreres indenfor 14 dage. Det er således en forpligtigelse for selskab, at der er sket registrering.

Ejerregister og Ejerbog

Har du foretaget registrering i Det Offentlige Ejerregister ??

Såfremt du ikke allerede har foretaget den krævede registrering, tilbyder vi at hjælpe dig med denne registrering og eventuel udarbejdelse af ejerbog, således du kan overholde lovgivningens krav, idet en manglende registrering vil kunne medføre en bøde til medlemmerne af selskabets ledelse.

For at vi kan hjælpe dig med den nødvendige registrering, er der en række oplysninger, vi skal modtage, og du kan nedenfor se hvilke, herunder hvilken økonomisk omkostning det vil være for dig.

 • Reg. i det Offentlige Ejerregister
 • Vi skal bruge:
  – Kopi af eksisterende ejerbog i ajourført stand
  – Cpr. nr. og/eller CVR nr. på ejere
  – Kopi af selskabets vedtægter
 • Kr. 600
 • Det Offentlige Ejerregister samt udarbejdelse af selskabets egen ejerbog
 • Vi skal bruge:
  – Navn og/eller CVR nr. på selskabet
  – Navn/navne på ejere samt størrelse af ejerandel
  – Cpr.nr. og/eller CVR nr. på ejere
  – Kopi af selskabets vedtægter
 • Kr. 1.000
 • Ved yderligere undersøgelser
 • Vi skal bruge:
  – Navn og/eller CVR nr. på selskabet
  – Navn/navne på ejere samt størrelse af ejerandel
  – Cpr.nr. og/eller CVR nr. på ejere
  – Kopi af selskabets vedtægter
 • Tillæg*

Alle priser er ekskl. moms – *Tillæg, som aftales for den enkelte sag.

For de fleste selskaber er opgørelsen af besiddelser af stemmer og kapitalandele enkelt, men der kan være en række tilfælde, hvor det kræver yderligere undersøgelser, herunder i de tilfælde, hvor der er et stort antal kapitalejere.

Såfremt du ønsker vores assistance til at selskabet opfylder de nye krav, kan du kontakte:

Anne Lyng
Tlf. 78 79 90 86
al@kaiserdomino.dk

Du er også velkommen til at kontakte os, såfremt du måtte have uddybende spørgsmål i forbindelse med de nye krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister.