Advokatkodeks

Kaiser Domino har tiltrådt advokatKODEKS

AdvokatKODEKS er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder. Ordningen indebærer, at vi arbejder loyalt og proaktivt med de fem principper:

 • Åbenhed og gennemsigtighed
 • Synligt socialt ansvar
 • Håndtering af etiske dilemmaer
 • Moderne ledelse med fokus på kunder og medarbejdere
 • Mangfoldighed og diversitet som styrke

Dette indebærer blandt andet følgende:

Åbenhed og gennemsigtighed

 • Vi kommunikere åbent omkring vores værdier og etik, ledelsesstruktur, ydelser og virksomhedens principper for prissætning.

Synligt socialt ansvar

 • Vi arbejder primært med lokalt forankrede indsatser for at være en væsentlig samfundsstøtte. Det gør vi gennem pro-bono arbejde - herunder frivilligt arbejde i foreninger og organisationer. Kaiser Domino yder gratis rådgivning til iværksættere igennem Business Kolding, Business Fredericia, Middelfart Erhvervscenter og via Startvækst på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, Virk.dk.

Håndtering af etiske dilemmaer

 • Vi er underlagt de advokatetiske regler. I tillæg til dem har vi fastlagt interne politiker for særlige etiske dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med vurdering af de enkelte sager, som vi varetager. Politikkerne fremgår af Kaiser Dominos virksomhedshåndbog.

Moderne ledelse med fokus på kunder og medarbejdere

 • Medarbejdere fastholdes og udvikles, så de til en hver tid kan yde den højeste faglige rådgivning.
 • Vi er løbende i dialog med vores kunder for at sikre, at tilfredshed og vores rådgivning er optimal i forhold til vores kunder. Herunder holder vi løbende seminarer med en række ambassadører/erhvervsdrivende fra lokalområdet for at få feedback på vores ydelser mv.
 • Kaiser Domino har også et Advisory Board bestående af erhvervsdrivende, som ikke er advokater – se mere

Mangfoldighed og diversitet som styrke

 • Vi har sat som mål at have et godt mix af erfarne og yngre jurister af begge køn. Samtidigt har vi flere ansatte med andre uddannelsesbaggrunde og kompetencer.