Personerne

Hos Kaiser Domino har vi en god kombination af medarbejdere med unikke og forskellige kompetencer, herunder erfarne advokater og super sagsbehandlere der selvstændigt kan varetage store dele af sagerne indenfor deres områder.

Vi inddeler vores kompetencer i fire forskellige hovedområder som vi kalder - Virksomhederne, Murstenen, Inddrivelsen og Tvisterne. Du kan se mere om disse områder ved at klikke på dem.

Joe Domino

Advokat, direktør & partner

E-mail: jd@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 82

Mobil: +45 25 33 75 43

Kompetencer

 • Erhvervsret
 • Kontraktsret
 • Selskabsret
 • Ansættelsesret
 • Bygge- og Lejeret
 • Forhandling og retssagsbehandling
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Projektrådgivning

Specialer

 • Medlem af grupperne, Virksomhederne, Murstenen, Tvisterne og Inddrivelsen
 • Entrepriseret
 • Inkasso og fogedret
 • Iværksætterrådgivning
 • Kontrakter, salgs- og leveringsbetingelser og tvister herom

Medlemskaber og bestyrelsesposter

 • Iværsætterrådgivning via Business Kolding og Business Fredericia
 • Medlem af repræsentantskabet i foreningen Business Kolding
 • Bestyrelsesmedlem i flere bestyrelser.
 • Beskikket som advokat af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Jacob Schilling Jacobsen

Advokat og Partner

E-mail: jsj@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 87

Mobil: +45 23 31 04 84

Kompetencer

 • Erhvervsret
 • Kontrakter
 • Selskabsret
 • Entrepriseret
 • Lejeret
 • IT-ret og persondata
 • Bank og finansiering
 • Insolvens
 • Leasing
 • Køb og salg af fast ejendom

Specialer

 • Medlem af gruperne Virksomhederne, Murstenen, Inddrivelsen og Tvisterne
 • IT-kontrakter
 • Betalingstjenester
 • Leasing

Medlemskaber og bestyrelsesposter

 • Beskikket som advokat af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Klavs Kaiser

Advokat (L)

E-mail: kk@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 81

Mobil: +45 27 24 45 00

Kompetencer

 • Erhvervsret
 • Virksomhedsrådgivning
 • Selskabsret
 • Overdragelse af fast ejendom
 • Planretlige emner
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Generationsskifte

Specialer

 • Medlem af grupperne Virksomhederne og Murstenene
 • Projektudvikling
 • Andelsboligret
 • Kreativ problemløsning
 • Bestyrelsesarbejde

Medlemskaber og bestyrelsesposter

 • Medlem af en række selskabsbestyrelser og offentlig/privat erhvervsfremmende udvalg.
 • Beskikket som advokat af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Anne Lyng

Direktionssekretær & advokatsekretær

E-mail: al@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 86

Kompetencer

 • Selskabsret
 • Virksomhedsrådgivning
 • Administration
 • Kontrakter
 • Ansættelsesret

Specialer

 • Medlem af gruppen Virksomhederne

Bitten Haulrig

Advokatsekretær

E-mail: bi@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 89

Kompetencer

 • Køb og salg af boliger
 • Køb og salg af erhvervsejendomme
 • Retssager
 • Regnskab og administration
 • Tinglysning
 • Testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
 • Bobehandling

Specialer

 • Medlem af grupperne Virksomhederne, Murstenene og Tvisterne

Britta Lund Petersen

Bogholder & advokatsekretær

E-mail: blp@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 84

Kompetencer

 • Bogføring og regnskab
 • Inkasso
 • Fogedret
 • Administration

Specialer

 • Medlem af gruppen Inddrivelsen

Helle Sander Larsen

Inkassoansvarlig & advokatsekretær

E-mail: hsl@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 85

Kompetencer

 • Inkasso
 • Fogedret
 • Retssager
 • Privat- og Almene lejesager
 • Erhvervsret

Specialer

 • Medlem af grupperne Tvisterne, Inddrivelsen og Virksomederne

Lene Skov Jørgensen

Advokatsekretær, ejendomsmægler & valuar

E-mail: lsj@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 83

Kompetencer

 • Tinglysning
 • Udstykningssager
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Administration af foreninger
 • Dødsbobehandling
 • Testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
 • Køb og salg af erhvervsejendomme
 • Ejerforeninger, grundejerforeninger og andelsboligforeninger

Specialer

 • Medlem af grupperne Murstenen og Inddrivelsen