Personerne bag Kaiser Domino

Internt er vi opdelt i fire specialer: virksomhedernemursteneninddrivelsen og tvisterne

Hos Kaiser Domino har vi en stærk kombination af erhvervsrettede medarbejdere med unikke kompetencer - herunder erfarne advokater og superdygtige sagsbehandlere, der selvstændigt kan varetage store dele af sagerne indenfor deres områder.

Og medlemmerne af vores Advisory Board - dem finder du her

Joe Domino

Advokat, direktør & partner

E-mail: jd@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 82

Mobil: +45 25 33 75 43

Kompetencer

 • Erhvervsret
 • Kontraktsret
 • Selskabsret
 • Ansættelsesret
 • Bygge- og Lejeret
 • Forhandling og retssagsbehandling
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Projektrådgivning

Specialer

 • Medlem af grupperne, Virksomhederne, Murstenen, Tvisterne og Inddrivelsen
 • Entrepriseret
 • Inkasso og fogedret
 • Lejeret - bolig og erhverv
 • Kontrakter, salgs- og leveringsbetingelser og tvister herom

Medlemskaber og bestyrelsesposter

 • Iværsætterrådgivning via Business Kolding og Business Fredericia
 • Medlem af repræsentantskabet i foreningen Business Kolding
 • Bestyrelsesmedlem i Kolding udlejerforening, Geografisk Have, KIF Håndbold m.fl.
 • Beskikket som advokat af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Jacob Schilling Jacobsen

Advokat og Partner

E-mail: jsj@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 87

Mobil: +45 23 31 04 84

Kompetencer

 • Erhvervsret
 • Kontrakter
 • Selskabsret
 • Entrepriseret
 • Lejeret
 • IT-ret og persondata
 • Bank og finansiering
 • Insolvens
 • Leasing
 • Køb og salg af fast ejendom

Specialer

 • Medlem af gruperne Virksomhederne, Murstenen, Inddrivelsen og Tvisterne
 • IT-kontrakter
 • Betalingstjenester
 • Leasing

Medlemskaber og bestyrelsesposter

 • Beskikket som advokat af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Anders Falkesgaard Hansen

Advokat

E-mail: afh@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 21 69 27 87

Mobil: +45 21 69 27 87

Kompetencer

 • Erhvervret
 • Kontrakter
 • Selskabsret
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Lejeret
 • Entrepriseret
 • Ansættelsesret
 • Insolvens - inkasso og fogedret

Specialer

 • Forhandling
 • Konfliktløsning
 • Retsagsbehandling

Klavs Kaiser

Advokat (L)

E-mail: kk@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 81

Mobil: +45 27 24 45 00

Kompetencer

 • Erhvervsret
 • Virksomhedsrådgivning
 • Selskabsret
 • Overdragelse af fast ejendom
 • Planretlige emner
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Generationsskifte

Specialer

 • Medlem af grupperne Virksomhederne og Murstenene
 • Projektudvikling
 • Andelsboligret
 • Kreativ problemløsning
 • Bestyrelsesarbejde

Medlemskaber og bestyrelsesposter

 • Medlem af en række selskabsbestyrelser og offentlig/privat erhvervsfremmende udvalg.
 • Beskikket som advokat af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Anne Lyng

Direktionssekretær & advokatsekretær

E-mail: al@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 86

Kompetencer

 • Selskabsret
 • Virksomhedsrådgivning
 • Administration
 • Kontrakter
 • Ansættelsesret

Specialer

 • Medlem af gruppen Virksomhederne

Bitten Haulrig

Advokatsekretær

E-mail: bi@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 89

Kompetencer

 • Køb og salg af boliger
 • Køb og salg af erhvervsejendomme
 • Retssager
 • Regnskab og administration
 • Tinglysning
 • Testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
 • Bobehandling

Specialer

 • Medlem af grupperne Virksomhederne, Murstenene og Tvisterne

Britta Lund Petersen

Bogholder & advokatsekretær

E-mail: blp@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 84

Kompetencer

 • Bogføring og regnskab
 • Inkasso
 • Fogedret
 • Administration

Specialer

 • Medlem af gruppen Inddrivelsen

Helle Sander Larsen

Inkassoansvarlig & advokatsekretær

E-mail: hsl@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 85

Kompetencer

 • Inkasso
 • Fogedret
 • Retssager
 • Privat- og Almene lejesager
 • Erhvervsret

Specialer

 • Medlem af grupperne Tvisterne, Inddrivelsen og Virksomederne

Lene Skov Jørgensen

Advokatsekretær, ejendomsmægler & valuar

E-mail: lsj@kaiserdomino.dk

Direkte: +45 78 79 90 83

Kompetencer

 • Tinglysning
 • Udstykningssager
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Administration af foreninger
 • Dødsbobehandling
 • Testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
 • Køb og salg af erhvervsejendomme
 • Ejerforeninger, grundejerforeninger og andelsboligforeninger

Specialer

 • Medlem af grupperne Murstenen og Inddrivelsen