Hos KAISER § DOMINO Advokatfirma behandler vi persondata efter følgende 7 principper

Fortroligt

Al persondata bliver betragtet som fortrolig information. KAISER § DOMINO garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere er indforstået med, at persondata er fortrolige og ved at uddanne medarbejderne i, hvordan persondata må behandles. Det er vi allerede trænet i, da tavshedspligten er et fyrtårn for os i forvejen.

Lovligt og rimeligt

KAISER § DOMINO vil behandle persondata på lovlig og rimelig vis og i overensstemmelse med dine rettigheder.

Tidsbegrænset

Persondata vil kun blive behandlet i et personidentificerbart format, så længe det er nødvendigt for de formål, som det blev indsamlet og behandlet for. KAISER § DOMINO har procedurer og politikker på plads, der sikrer, at persondata bliver slettet på korrekt vis.

Formålsafgrænset

KAISER § DOMINO indsamler og modtager kun persondata for specifikke, eksplicitte og legale formål. Og persondata vil udelukkende blive brugt for de formål, som de oprindeligt blev samlet ind for. KAISER § DOMINO garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere er indforstået med, at persondata er fortrolige og ved at uddanne medarbejderne i, hvordan persondata må behandles. Det er vi allerede trænet i, da tavshedspligten er et fyrtårn for os i forvejen.

Korrekt

Persondata, som vi behandler, skal være korrekt og hvor nødvendigt, være holdt opdateret.

Dataminimeret

Al persondata skal være tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt i relation til de formål, som de er indsamlet til.

Transparent

Når KAISER § DOMINO indsamler persondata fra dig eller via andre kilder, sikrer vi, at du som datasubjekt får den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at modtage information om, hvilke persondata vi indsamler om dig.