Projektrådgivning

Hos Kaiser Domino er vi specialister i rådgivning vedrørende projekter. Vi har mange års erfaring i sager med udvikling af fast ejendom. 

Som en del af vores rådgivning kan du få hjælp til

 • udvælgelse af steder
 • udvikling af din ejendom
 • kontakt til projektfirmaer
 • udarbejdelse af lokalplaner i samarbejde med projektmager, arkitekter med flere
 • udstykningsplaner
 • planlægning af proces
 • udarbejdelse af køberetter
 • udarbejdelse af købsaftale
 • due diligense vedrørende køb af ejendomme både som ejendom og som selskab
 • udarbejdelse af salgsdokumenter
 • udarbejdelse af grundejerforeningsvedtægter
 • udarbejdelse af ejerforeningsvedtægter
 • bistand til forhandlinger med Kommune, myndigheder, naboer, projektselskaber udstykkere, købere, entreprenører, boligforeninger, almene boligorganisationer og private udlejere
 • udarbejdelse af entreprisekontrakter
 • bistand til juridiske dokumenter i udbudsfasen
 • tvistbehandling mellem parter i projektet

Kaiser Domino er din kompetente projektadvokat og nedenfor kan du se udsnit af nogle af de projekter, hvor vi har været med som rådgiver i forskelligt omfang.

Fredericia C Byggefelt 6

Vil du være en af de første, der kommer til at bo i Fredericia C ?

Der har gennem de seneste årtier været mange gode eksempler på at bynære industriarealer bliver transformeret og revitaliseret til nye succesfulde byområder. Det er tydeligt at se, at masterplanen for den nye Kanalby, det tilhørende kvalitetsprogram og udviklingsstrategien har indarbejdet erfaringsgrundlag fra de mest velfungerende forbilleder, såvel indenlandske som udenlandske. Ydermere fordrer planen nye innovative tiltag, med en forfriskende og konsekvent tilgang til moderne bybygning.

Masterplanen for Fredericia C er ambitiøs og visionær, og det er målet, med et af de første byggerier i området, at statuere et eksempel, som efterlever den overordnede plans intentioner og visioner.

Grund 6 er en rektangulær grund på 2.000m2 beliggende imellem Oldenborggade og den nye kanal. Byggefeltet er disponeret med 5.800m2 bebyggelse, fordelt med 600m2 erhverv, 1.600m2 private boliger og 3.600m2 almennyttige boliger. Kanalen repræsenterer naturligvis en stor herlighedsværdi for grunden og er sammen med den sydvendte orientering et stort aktiv for den stemning og det liv, som kommer til at foregå i bebyggelsen.

Projekt 1

Vil du være en af de første, der kommer til at bo i Fredericia C ?

Der har gennem de seneste årtier været mange gode eksempler på at bynære industriarealer bliver transformeret og revitaliseret til nye succesfulde byområder. Det er tydeligt at se, at masterplanen for den nye Kanalby, det tilhørende kvalitetsprogram og udviklingsstrategien har indarbejdet erfaringsgrundlag fra de mest velfungerende forbilleder, såvel indenlandske som udenlandske. Ydermere fordrer planen nye innovative tiltag, med en forfriskende og konsekvent tilgang til moderne bybygning.

Masterplanen for Fredericia C er ambitiøs og visionær, og det er målet, med et af de første byggerier i området, at statuere et eksempel, som efterlever den overordnede plans intentioner og visioner.

Grund 6 er en rektangulær grund på 2.000m2 beliggende imellem Oldenborggade og den nye kanal. Byggefeltet er disponeret med 5.800m2 bebyggelse, fordelt med 600m2 erhverv, 1.600m2 private boliger og 3.600m2 almennyttige boliger. Kanalen repræsenterer naturligvis en stor herlighedsværdi for grunden og er sammen med den sydvendte orientering et stort aktiv for den stemning og det liv, som kommer til at foregå i bebyggelsen.