Projektrådgivning, du kan bygge videre på

 rådgivning af en kompetent projektadvokat, før du går videre med dit projekt

Grundejere og projektudviklere har ofte de samme udfordringer:

De starter et projekt op fra grunden, udvikler den gode idé – og så kommer virkeligheden i vejen.

Når du tager Kaiser Domino med ind over dit projekt, øger du chancen for at indtænke alle facetter fra start med en faktor meget stort tal.

 • Du ser projektet med en vidvinkel, og tager højde for gunstige muligheder, væsentlige detaljer og vigtige skæringsdatoer.
 • Du undgår frustrerende hindringer og selvforskyldte begrænsninger undervejs i projektforløbet (med dyre og langvarige konsekvenser)
 • Du får styr på alle dokumenter - fra lokalplaner og planret, til grund- og ejerforeningsvedtægter, købsaftaler, udstykninger mv.
 • Du har et nøgternt overblik, og tager velfunderede beslutninger på et oplyst, juridisk grundlag.

Vi er specialister i alle dele indenfor projektrådgivning, og har stor erfaring med alt fra projektudvikling og byggesektorens komplekse retsforhold til udvikling af fast ejendom og værdiskabelse for både dine ejendomme/porteføljer og dine lejere.

Du får nytænkende, juridisk rådgivning indenfor:

 • Udvælgelse af steder, udstykningsplaner og arealoverførsler
 • Planlægning af projektforløb
 • Udarbejdelse af kommune- og lokalplaner i samarbejde med projektmager, arkitekter m.fl.
 • Udarbejdelse af køberetter og købsaftale
 • Due diligence på køb af ejendomme - både som ejendom og selskab
 • Udarbejdelse af salgsdokumenter
 • Udarbejdelse af grundejerforeningsvedtægter og ejerforeningsvedtægter
 • Lejeret, lejekontrakter og almene boliger
 • Afklaring af miljøforhold - herunder jordforurening
 • Bistand til forhandlinger med kommune, myndigheder, naboer, projektselskaber, udstykkere, købere, entreprenører, boligforeninger, almene boligorganisationer og private udlejere
 • Kontakt til projektfirmaer og indgåelse af entreprisekontrakter
 • Bistand til juridiske dokumenter i udbudsfasen
 • Tvistbehandling mellem parter i projektet


Giv dit projekt et godt fundament
Start med en indledende snak på T. 78 79 90 80 og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os.

Book et uforpligtende møde her

 

Her er eksempler på projekter, hvor Kaiser Domino har været med som rådgiver i forskelligt omfang:

 

Koldinghave

Stort nyt område i midtbyen med lejligheder

Midt i Kolding var der plads til at bygge flere bynære boliger. Lejligheder som kunne egne sig til både ejerlejligheder og lejelejligheder.

Igen kan Kaiser Domino glæde sig over at kunne deltage i udvikling af byen til gavn for kunder og forretningspartnere.

Rækkehuskvarter i Viby Sjælland

Udlejningsprojekt, hvor det blev et helt kvarter

41 rækkehuse i Viby Sjælland, hvor Kaiser Domino har været med flere forskellige steder i projektet. 

Ungdomsboliger - Teglgårdsvej

Udvikling og opførelse af ungdomsboliger i Kolding

Her var der tale om et samarbejde mellem Kommunen, den almenboligorganisation og entreprenøren, alt sammen med henblik på at skabe boliger som kunne leve op til alle de krav, herunder lejeniveau der er til ungdomsboliger lige ved universitetet.

Hørparken - Kolding

Rækkehuse opført og restprojekt solgt videre

Hørparken er et stort område, hvor der i forvejen var ungdomsboliger, men som blev udvidet med rækkehuse til udlejning samt udvikling af et projekt med etagebyggeri, og hvor projektet skiftede hænder midt i udviklingen.

Her bistod Kaiser Domino, udover udviklingsprocessen, også i forhold til aflevering af byggeriet, hvor håndtering af tidligere forureningsforhold blev håndteret, samt afklaring af eksisterende servitutter.

Mejlbyparken - Århusforstad

Udlejningsboliger nær Århus

Overdragelse af samlede udlejningsboliger til investorer kan ske både som bygninger og i selskabsform, men der er forhold som tilbudpligt der skal håndteres.

Der skal også tages højde for udskudte skatter, når man aftaler prisen på selskabet. Dette gør vi i samarbejde med revisor, så vi har tænkt det hele ind fra starten af og ikke midt i processen skal hive et råddent æble op ad posen.

Nordre Ringvej - Kolding

Almene boliger med central placering

Kaiser Domino har deltaget i processen om at få dette projekt i mål, helt fra begyndelsen og til og med det kunne leveres til bygherre.

Rækkehuse og etagebyggeri - i Greve

Udlejningsboliger i mange forskellige størrelser

Kaiser Domino er stolte af at være med helt fra start, hvor der alene var en mark og frem til boligerne nu er lejet ud.

Vores bidrag i sådanne sager kan blandt andet være de konkrete kontrakter, men også sparring om hvordan det hele bedst muligt struktureres, når arealerne rummer flere tidsmæssigt forskudte projekter.

Det kunne også være det efterfølgende arbejde når der er flyttet lejere ind og der også er behov for råd om denne del af forretningen. 

Klostergården - Kolding

Unikt midtbyprojekt

Her var der tale om et unikt midtbyprojekt, hvor mange forskellige interesser skulle mødes, herunder byrådets ønsker til bydelen - fx parkeringskælder, bygherres ønsker om boliger og sammenhængen med resten af byens liv.

Kaiser Domino glæder sig over at have været med i arbejdet med at få alle disse interesser til at samles. 

Lokalplan Sletteskovvej - del I

Parcelhusgrunde i Kolding Nord

Kaiser Domino har været med i arbejdet med at modne og klargøre arealer, tidligere anvendt til landbrug, til det der i dag opleves som et nyt parcelhusområde i det nordlige Kolding/Nr. Bjert

Lokalplan - Plantorama - Kolding

Vejen frem imod et stort og flot Plantorama i Kolding

Når der skal bruges nye arealer til store butikker, som man må sige et Plantorama i Kolding bliver, kan Kaiser Domino også være med, denne gang helt fra starten af lokalplansarbejdet.

Fjordbrynet - Kolding

Når de store pensionskasser investerer i Kolding er Kaiser Domino også med

Det er ikke altid afgørende, men det er ofte en stor hjælp med noget konkret lokalkendskab, når man vælger samarbejdspartner på store projekter.

Kaiser Domino er stolte af at arbejde sammen med og kunne levere, fx ejerlejlighedsforeningsvedtægter, bistand til udstykning mv. når de store pensionskasser vælger at investere i Kolding.

Espergærde - fra erhverv til boligbyggeri

Udvikling og forvandling fra erhvervsområde til by og boligområde

I Espergærde har man områder, som fra gammel tid var erhverv med fabrikker mv. et af disse områder er i proces med at blive transformeret til et attraktivt by- og boligområde.

Det giver udfordringer med blandingen af anvendelse i overgangsperioden og med håndtering af forhold som støj, adgangsforhold og mange andre forhold.

Frederikshuset

Boligbyggeri

Der har gennem de seneste årtier været mange gode eksempler på at bynære industriarealer bliver transformeret og revitaliseret til nye succesfulde byområder. 

Masterplanen for Fredericia C er ambitiøs og visionær, og det er målet, med et af de første byggerier i området, at statuere et eksempel, som efterlever den overordnede plans intentioner og visioner.

Kaiser Domino er stolte af at have været med i processen der gjorde de første byggerier her til en realitet og succes.

Kongens Punkt - Fredericia

Blandet boligbyggeri ved vandet og tæt på byen

Det er ikke altid lige til når byggerier skal samle mange forskellige typer ejendom, alment, privat, erhverv og butik, men i projekterne i Fredericia C er dette netop en af vilkårene og mulighederne.

Kaiser Domino har været med i processen omkring udvikling og opførelse af Kongens Punkt i Fredericia.

Badevej

Boligprojekt -lokalplan - opførelse og salg

Et projekt med flere forskellige boligtyper, som giver udfordringer både ved lokalplanerne, ejerforeningsvedtægterne, salg af lejlighederne mv. Det er her hvor en god juridisk rådgiver kan smidiggøre processen og have fat i både bygherre, rådgiver, entreprenør og kommune, og få det hele til at gå op i en højere enhed.

Holmbladsgade

Boliger i København

Endnu et projekt med samarbejde hvor både almene boliger, entreprenøren og kommunen var i spil for at få projektet til at ende godt. Der er mange forhold der skal tænkes ind i købsaftaler, vedtægter mv.

Rækkehuse i Ringsted

Udlejningsrækkehuse i Ringsted

Køb, salg, udstykning, omstrukturering, udlejning... ja der er mange forhold man kan og skal tage højde for som projektudvikler. Kaiser Domino er en god sparringspartner i mange af disse processer. 

Flere af disse elementer har været i spil i dette projekt, som i dag står færdigudviklet og i god drift.

Ravnsbjerggårdsvej - Fredensborg

Salg af et samlet område med udlejningsejendomme i rækkehuse

Bistand til at strukturere det bedst muligt, når man sælger en hel portefølje af rækkehuse i samme område, som en samlet forretning, herunder i forhold til aftaler, datarum, garantier og skatteforbehold mv.

Westerbygård - Sdr. Bjert ved Kolding

Optimering af salg af landbrugsejendom til Kommunen

Her stod vi med et projekt, hvor en ejendom - der lå unikt i forhold til den eksisterende by - skulle finde ny og spændende anvendelse.

Sammen med Kommunen blev området forberedt på en måde, der gjorde at Kommunen til sidst endte med selv at ønske at erhverve og udvikle.

Sletteskovvej - parcelhuse Del II

Når først det ene er på vej kan naboen måske også have gavn af det

Området i Nr. Bjert nord for Kolding viste sig at kunne udvides med nærliggende jord, som derfor blev løsningen - i Del II ligger nogen af de smukkeste muligheder i udstykningen.

Aarup - motorvejsnært erhvevsområde

Erhvervsejendom - blev til nyt område for bilister og transport

En erhvervsejendom der var lokalplanlagt til domicil ejendom for erhvervsvirksomheder blev som følge af udvidelse af motorvejen til et attraktivt sted at udvikle servicestation mv.

Nogen gange går det ikke helt som præsten prædiker i kirken, og her var et eksempel på at noget kan blive solgt til noget helt andet end først forudsat.