Hvad er bolig- og projektudvikling?

Bolig- og projektudvikling er ganske enkelt udviklingen af nye boliger og projektbyggerier. Hertil knytter sig bolig- og projektret, der fungerer som retningslinjer for, hvordan projektudviklingen må foregå. Hos Kaiser Domino kan vi både være behjælpelige med at styre alle de implicerede parter igennem processen (grundejer, udvikler, bygherre, entreprenør, Kommunen osv.) og udforme kontrakter og aftaler, der er nødvendige for boligprojektet. Du skal blot ringe til tlf. 78 79 90 80, så hjælper vi dig videre.

Hvornår skal du bruge juridisk hjælp til bolig- og projektudvikling?

Det skal du, når du skal sikre dig i projekter som større renovering af bygninger, opførsel af nybyggeri eller nedrivning af ældre ejendomme.

I forbindelse med bolig- og projektudvikling har du en fordel både juridisk og økonomisk, hvis du har os med ganske tidligt i processen. Det kan i nogle tilfælde allerede være i forbindelse med køb og salg af jord, udformning af en optionssaftale eller købsret, der skal ligge til grund for en landmands salg af sin bynære jord. På den anden side af handlen repræsenterer vi også projektudviklerne både i forbindelse med køb af jord, der skal bygges på samt i forbindelse med salg af færdige projekter.

Med vores specialistviden forstår vi forholdene på begge sider. Derfor får du også en professionel facilitator mellem parterne, og vi kan være med i udformningen af aftaler, der kan bringe jer videre i købs- og salgsforløbet.

Byggeprojektets fire faser

Hos Kaiser Domino ønsker vi at hjælpe dig med gode idéer. Derfor får du støtte og rådgivning fra os også i forhold design af projektet, projektbeskrivelse og finansiering af dit udviklingsprojekt, så din idé kan blive til virkelighed.

Projektudviklingen af fast ejendom forløber sjældent helt stringent efter en skabelon. Både projekt og slutprodukt kan komme i mange former og være rettet mod mange forskellige brugere, derfor vil der som regel være en vis variation i, hvordan forløbet vil se ud. Overordnet set kan man alligevel opridse 4 faser, der som regel vil vise sig i en eller anden form i løbet af projektudviklingen.

  • I vurderingsfasen ser vi indledningsvist på projektets omfang og overvejer mulige egnede byggegrunde for projektet. Sammen vurderer vi projektets omkostninger, tidsmæssige forløb, mulighed for lån og andre aspekter, der kan påvirke den indledende planlægning af projektet.
  • Forhandlingsfasen er præget af kontakt til en række interessenter, fonde og andre finansieringskilder, der hjælper til at gøre projektet muligt. Her forhandler vi, så I får byggegrunden i hus, drøfter og aftaler eventuelle finansieringsaftaler, og vi ser eventuelt på, hvordan en salgs- eller udlejningsaftale vil kunne se ud for det færdige projekt.
  • Inden du rammer byggefasen, har vi sørget for en grundig planlægning, der sikrer dig det nødvendige overblik over de mange dele, en byggeproces består af. Denne planlægning involverer blandt andet gode entrepriseaftaler med de involverede parter, en veludført byggeret samt andre velinformerede aftaler, der sikrer et smidig forløb.
  • Når byggefasen har nået sin ende, er projektet klar til at indtage driftsfasen, det vil sige, at det er klar til at blive taget i drift af slutbrugerne, som projektet i første omgang er designet til. Her kan vi hjælpe med at udforme købs- og salgsaftaler samt ansættelses- og administrationsaftaler, der ofte er nødvendige ved større ejendomme.

Vi forstår dine behov! Ring til os i dag

Har du brug for juridisk hjælp til dit forestående byggeprojekt? Så ring til os på tlf. 78 79 90 80. Hos Kaiser Domino kender vi til de mange udfordringer, du kan støde på undervejs i et byggeprojekt, derfor ved vi, hvordan du bedst undgår eller på bedste vis forbereder dig på disse. Vi har en indgående erfaring med alt fra projektudvikling til mere specifikke sager angående byggesektorens komplekse retsforhold. Derfor kan vi hjælpe dig med at skabe et bedre overblik over dit bygge- eller udviklingsprojekt.

Ring på T. 78 79 90 80 og hør mere om bolig- og projektudvikling.

Book et uforpligtende møde her