Hvad er byggeret? Forklaret simpelt og letforståeligt

Står du og skal have styr på byggetilladelsen af dit byggeprojekt, så kender du vigtigheden af at have sine aftaler og kontrakter i orden. Specielt når det kommer til byggerier og byggeprojekter, kan der være tale om mange forskellige reglementer. I den forbindelse er det særligt vigtigt, at der er styr på de relevante tilladelser og aftaler, inden byggeriet påbegyndes.

En byggeret er helt konkret retten til at bebygge en grund – og hermed hvad du må bebygge den med.

Helt konkret kræver byggeretten, at alle gældende regler for et byggeri overholdes. Disse krav er en del af byggereglementet og kræver, at følgende efterleves:

  • Bebyggelsesprocenten må ikke overskrides (ved villabebyggelse gælder 30%).
  • Mindste afstanden til skel mod naboen og offentlige stier på 2,5 meter skal overholdes.
  • Det maksimale etageantal på 2 etager skal overholdes.
  • Du skal holde dig inde for en maksimal byggehøjde på 8,5 meter.
  • Hævede opholdsarealer på 0,3 meter over naturligt terræn skal placeres mindst 2,5 meter fra skel.
  • Skrå højdegrænseplan på 1,4 meter i højden gange afstand til skel skal overholdes (eks. der er 3,5 meter til skel – maksimal højde på byggeriet må være 3,5 meter x 1,4 meter = 4,9 meter).

Disse regler dækker villabyggerier, hvorimod andre – dog lignende – regler gælder for etagebyggeri, rækkehuse, sommerhuse, udhus, garage osv. Hvis dit byggeri umiddelbart ikke lever op til kravene for en byggeret, er det nødvendigt at få foretaget en helhedsvurdering af kommunen. Du bør være sikker på, at du har en klar aftale om, hvem der har ansvaret for at din byggeret bliver ordentlig tog korrekt udnyttet. Ring endelig i dag på tlf. 78 79 90 80, så hjælper vi dig gerne med at få et skærpet indblik i reglementet.

Hvad koster en byggeret?

Prisen på en byggeret vil i høj grad variere afhængigt af byggeriets størrelse, placering og meget andet. Dog kan en velplanlagt og veludført byggeret vise sig at være både billigere og mere tids- og ressourcebesparende end alternativet.

Hvis ikke alle tilladelser er på plads i overensstemmelse med byggeretten inden byggeriets start, kan du nemlig risikere, at byggeprojektet vil støde ind i adskillige forsinkelser. Hvis der pludselig er tvivl om eller behov for nye tilladelser, kan det sætte projektet på pause og derved også påvirke aftaler med entreprenører og håndværkere samt aftaler om materialeleveringer.

Hvordan hjælper en advokat dig med byggeretten?

Hos Kaiser Domino får du hjælp til at få udformet aftaler og udnyttelse af en byggeret. Byggetilladelser kan være uhåndgribelige og kræve eksperthjælp fra flere forskellige faggrupper, hos os hjælper vi dig med at få et overblik, så du kan stå tilbage med fuldt styr på byggetilladelsen. Mange års erfaring siger os, at juraen om byggerier kan være uoverskueligt – vi gør det simpelt og letforståeligt for dig. Desuden hjælper vi også gerne med at udforme aftalegrundlaget for købsaftaler, når vi har været med fra byggeriets projektstart.

Ring på T. 78 79 90 80 og hør mere om byggeret.

Book et uforpligtende møde her