Hvad er entrepriseret?

Entrepriseret er enkelt sagt de regler, som regulerer aftaler og kontrakter, der udarbejdes i forbindelse med byggerier mellem entreprenører, håndværker og bygherre. Blandt de vigtigste love finder du aftale- og købeloven samt aftalesættene under almindelige betingelser for byggeri (fx AB-forbruger, AB18, ABR18 og ABT18)

Byggeprojekter kræver helt klare aftaler. For at sikre dine rettigheder som bygherre eller entreprenør i byggeprojekter og mindske misforståelser og uenigheder, udarbejder vi en entrepriseaftale for dig. Med os på holdet kan du være sikker på, at aftaler, der er indgået mellem parterne, konfronterer mulige konflikter i opløbet og sørger for at lave ordentlige aftaler, så alle ved, hvad de skal – og ingen kan løbe fra det aftalte. En god aftale erstatter ofte langvarige og dyre konflikter under og efter byggeriet.

Hvornår er en entrepriseaftale brugbar?

Kundecase: problematikker i entrepriseretten

Følgende er en kundecase, der netop viser vigtigheden af gode aftaler og fordelen ved at have en advokat med på sidelinjen helt fra start.

  • Kunden er købere af en entreprise på et nøglefærdigt enfamiliehus hos et typehusfirma. I aftalen indgår ikke sikring af godkendelse af tegningsmaterialet, inden projektet påbegyndes.
  • Problemet opstår, da en udendørs vandhane placeres forkert, så den er i vejen for et andet projekt. Typehusfirmaet flytter hanen, hvilket resulterer i en synlig, grim mørtelrille i murstensvæggen, hvor hanen før var placeret. Kunden ved godt, at det i første omgang bliver dækket, men da det, som skal placeres foran, er en flytbar genstand, ved de også, at der er overvejende sandsynlighed for, at den "grimme" udbedring af fejlplaceringen på et tidspunkt bliver synlig.
  • Efter flere forhandlinger med typehusfirmaet og den udførende murer, lykkes det at få udskiftet stene - men ikke uden lange drøftelser og kamp ved aflevering af projektet.

Som advokat på projektet fra start kunne vi fra Kaiser Domino have sikret, at der var godkendelse fra bygherre på alle tegninger på ejendommen. Tvivlen om ansvaret for fejlen var ikke opstået, og der ville dermed have været en mere sikker sag i forhold til ordentlig udbedring heraf.

Undgå konflikter med en gennemført entrepriseaftale

Der anvendes ofte fraser i aftalerne med typehusfirmaerne, der kan besværliggøre din sikkerhed for udbedring af fejl i forbindelse med betaling. Ring på tlf. 78 79 90 80, så kan vi hos Kaiser Domino være med til at udforme aftaler, der sikrer, at du modtager det ønskede resultat ved aflevering.

Ring på T. 78 79 90 80 og hør mere om entrepriseret.

Book et uforpligtende møde her